فراخوان

بنام خداوند. برای آزادی لازم نیست آسمان وزمین را بخرید کافیست تنها خودتان را نفروشید. مهاجرین افعان معامله شد درپی توافقنامه ننگین دولت بی شرف اشرف غنی و عبدالله درخصوص برگشت اجباری افغانها از اورپا دولت گدائی گر اشرف غنی و عبدالله بارها وبارها مهاجرین را معامله کردن و پول حاصل ازگدایش رابه جیب زده است.اما تنها معامله مهاجرین درکارنامه دولت ناکارآمد غنی نمیدرخشد بلکه توهین های این فرد فاسد به مهاجرین هم وجود دارد.که چندی پیش همه به یاد داریم که این انسان فاشیست مهاجرین را ظرفشویی خطاب کرده بود همان مهاجریکه بعداز خلاصی از جغرافیایی بنام افغانستان اکنون درممالک متمدن دنیا ،وزیر،شهردار،داکتر،و استاد دانشگاه ها،شده اند .توافقنامه اخیر یکی از بزرگترین خیانتهای است که این دولت فاشیست آنرا با افتخار با اتحادیه اروپا انجام داده.طبق این توافقنامه اورپا میتواند مهاجرین که پاسخ منفی دریافت کرده اند را بصورت کاملا قانونی به افغانستان دیپورت کند .این توافقنامه فقط بر مهاجرین ریجکتی اروپا تاثیر گذار نیست بلکه سایه شوم آن بالای تمام مهاجرین که پرونده هایشان در حال برسی است تاثیر خواهد گذاشت.زیرا این توافقنامه یعنی افغانستان امن است. افغانستان که بیش از سی و شش سال است در آتش جنگ و ناامنی میسوزد افغانستانی که ولایت کندز اش یک روز قبل از توافقنامه بدست طالبان سقوط میکند و صدها نفر کشته وزخمی وبیش از ده ها هزار نفر آواره برجاه میگذارد. افغانستانی که هر روز اش را با انتحار انفجار و هزاران جنایت دیگر میگذارند. مگر شما شاهید آن نیستید که در همان افغانستان امن بقول جامه اروپائی وبه گفته وزیر داخله آلمان که افغانستان ولایت های امن دارد. اقای وزیر چند روز پیش چند نفر از مردم عزیز ولایت بلخ جلوی دروازه خانه ات در ولایت امن جان باخت و چند نفر مجروح درپی داشت .در جای امن که شما میگوید در یک ماه چهاربار مردمش قربانی شده .شاید خبر داشته باشی یا منظوری شما ازامنیت ولایت کابل پایتخت افغانستان است.مگر شما خبر ندارید که در پایتخت افغانستان چندین بار مقر ارتش افغانستان مورد حمله مهاجمان قرار گرفت .آیا شما فراموش کردین روزی را که کنفرانس مطبوعاتی داشتین به تلویزیون طلوع به فاصله نزدیک بشما چند نفر افغان جان باخت میدانم به یاد دارید .چند روز پیش در فاصله پنج صد متری ارک ریاست جمهوری افغانستان فردی خود را انتحار کرد که چندین انسان بیگناه را باخود به کام مرگ برد. پس کتمان واقعیت نکنید افغانستان امن نیست. با موجودیت بی شرف های معامله گر مانند غنی و عبدالله کرزی همدستانشان افغانستان هرگز امن نخواهد شد.اتحادیه اورپا ازمجبوریت دولت گدائی گر اشرف غنی و عبدالله استفاده کرده تا دولت افغانستان به اجبار بخاطر دریافت کمک ها این توافقنامه را امضا کند.این توافقنامه برای طرفین یک جنایت بشری بشمار میرود دنیا همه خوب میداند که افغانستان امن نیست پس کجاست سازمانهای حقوق بشری .که سنگ حقوق بشر را به سینه میزند آیا حقوق بشر همین است .چرا همه سکوت کردین چرا به صداهایمان پاسخ میدهید. آیا مهاجرین افغان جزی ازمردم دنیا حساب نمیشود اتحادیه اروپا آلمان که لاف از بشر دوستی میزند آیا بشردوستی شما همین است . معامله بر سر خون انسانهایی کردین که بخاطر نجات جانشان به شما پناه آوردن و حالا میخواهید ما را به کشوری برگردانید که به همه به خوبی معلوم است ناامن است.از نظر ما این توافقنامه یک ترفندی قلدر مآبانه است که از سوی اورپا به جانب دولت مجبورومحتاج افغانستان پیشنهاد شده و درنهایت امضا شد .ترفندی که اتحادیه اروپا برای شانه خالی کردن از زیر مسئولیت درقبال افعانها چه در داخل افغانستان و چی درکشورهای اروپائی بکار برد. نمیدانم اتحادیه اروپا از کدام امنیت درافعانستان صحبت میکند .افغانستانی که شهرهایش یکی پس از دیگری بدست طالبان سقوط میکند و هزاران گشته وزخمی میلیونها آواره ازخود بجاه گذاشته. نمیدانم تعریف اتحادیه اروپا و مخصوصا وزیر داخله آلمان از امنیت چیست .این توافقنامه از دید ما همانند توافقنامه اتحادیه اروپا با دولت ترکیه است .که دولت ترکیه از مجبوریت شما ها استفاده میکرد حالا چنین معامله را اتحادیه اروپا با دولت مجبور افغانستان بالای قیمت خون مهاجرین افغان انجام داد است.پس ما مهاجرین افغان تحت نام ندای افغان مقیم شهردوسلدورف این توافقنامه را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده واز مردم دیگر اندیش آلمان خواهش می‌کنیم که مرا تنها نگذارید ما اول بخداوند متعال وبعد بشما از ترس جنگ و وحشت کشتار ظلم وبی عدالتی پناه آوردیم پس خواهش داریم دست یاری تان را ازما پس نگیرید ما به کمک شما مردم شریف نیاز داریم .و سلام .انجمن ندای افغان مقیم شهردوسلدورف 26/11/2016

——————————————————————————————————-

Deutsch | English

فراخوان

در اعتراض به حکم اخراج پناهندگان به افغانستان بپاخیزیم

مناطق جنگی چون افغانستان جای امنی برای ما نمی باشد

در اوایل 2016 وزیر کشور در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام نمود که افغانستان در حال حاضر امن است و از قضا خودش در همان روز در یک خیابان یک بمب انحتاری توسط طالبان منفجر شد و باعث مرگ بیست

. نفرشد

. انکار جنگ در افغانستان و مشکلات را در حد معمول دیدن فقط دروغ بزرگی است که مطرح میشود

demonstration-26-11-2016-dt-dariا ز حملهی نظامی و اشغال افغانستان توسط نیروهای اشغالگر به سرکردگی امپریالیسم آمریکا 15 سال میگذرد. مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم در افغانستان از وعدههای اشغالگران و توجیهگران این اشغال وحشیانه بود. این درست است که مردم از دست بنیادگرایان طالبان و همچنین جهادی به تنگ آمده بودند، اما علیرغم آن، بسیاری از آنها نیز فریب دغلکاریهای امپریالیستها را نخوردند و از همان ابتدا به دیدهی شک و ناباوری به این وعدههای توخالی نگریستند؛ با این وجود رهبران کشورهای اشغالگر آمریکایی و انگلیسی به همراه مبلغان داخلی و خارجی این سیستم استثماری همچنان اطمینان میدادند که «تروریسم را در هم خواهند کوبید»، بنیادگرایی را شکست خواهند داد

علاوه بر آن بازسازی اقتصادی کشور، بهبود اوضاع سیاسی، برقراری صلح و دوستی و امکان بازگشت 6 میلیون پناهنده به خانههایشان برخی از بیشمار وعدههایی بود که میتوانست بهطور غیرمستقیم بر موقعیت مردم نیز تأثیر بگذارد.

امروز بعد از 15 سال اشغالِ افغانستان اگر پرده از روی همهچیز کنار نرفته باشد اما از روی بسیاری از

. دروغها و فریبکاریهای امپریالیستها برداشتهشده است

ما از اخراج پناهندگان به افغانستان به بهانه امنیت در آنجا اعراض میکنیم و از مردم خواهان همبستگی داریم که با حضورشان ، مانع اخراج پناهندگان به مناطق جنگی و ناامن شویم و تنها با اتحاد و همبستگی قادرخواهیم

. بود که نگذاریم زنان و مردان و کودکان بی پناه را به سوی خطر مرگ روانه سازند

یک ماه و نیم پیش بدون طرح بازگشت بحث مجلس و عمومی و “بیانیه مشترک” در “کنفرانس افغانستان” بروکسل بین اتحادیه اروپا و دولت فاسد افغانستان به تصویب رسید، به ویژه برای دولت فدرال یک بزدل و از دیدگاه عقب نشینی غیر قابل قبول انسانی از مسئولیت تلخ جنگ 15 ساله. در این بیانیه در واقع توافق کردند که افغانستان در چهار سال آینده حدود 13 میلیارد یورو پول کمک در عوض تا 80،000 افغانستان * از اروپا، باید از جمهوری فدرال آلمان به تنهایی 40000، از سر دریافت کرده است.

برای دولت آلمان بود فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه و سفر به بروکسل به اجرا درآوردن این و معامله.و دخالتگری اس پ د که همه اصول انسانی را به خطر میاندازند

ما در برابر اخراج برنامه ریزی شده از اعضای متحدمان، و همچنین دهها هزار نفر از پناهندگان افغان از این بدبختی و مرگ که مردم در انتظارش هستند فریادمان را به اتحادیه اروپا و مردم میرسانیم

ما برای یک اقامت امن برای همه پاسخ فراریان افغان که به دنبال حفاظت از اینجا هستیم

برا ی پشتیبانی روز شنبه 26 نوامبر ساعت 13 روبری سندیکای کار حضور بیابید . جهت تماس میتوانید به این ایمیل آدرس رجوع نمائید

afghanischer-aufschrei@riseup.net ندای افغان facebook.com/nedajeafghan

Signees

alles.anders. – antiautoritäre Gruppe Düsseldorf
Amnesty Bochum
Antifaschistische Linke Düsseldorf
Arbeitsgemeinschaft Flüchtlinge in Werne e. V.
Bochum Prekär
Coffee To Stay
DIE LINKE. Düsseldorf
DIE LINKE. Ratsfraktion Düsseldorf
Dissidenti Ultra
DGB Stadtverband Düsseldorf (Aufruf des DGB)
Düsseldorf Stellt Sich Quer
F95.Antirazzista
fifty fifty – Straßenmagazin
Flüchtlingsrat Düsseldorf e.V.
Hypers 2001
I Furiosi – IL Düsseldorf
MLPD Düsseldorf
Netzwerk Asyl Migration Flucht Dresden
Piratenpartei Dortmund
Refugeestrike Bochum
Refugees Welcome Dortmund
see red – IL Düsseldorf
Solid’Linksjugend Düsseldorf
Stay! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative
Think-Act-Resist
Treffpunkt Asyl Bochum
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) Bochum

Hedwig Alpert
Gabi Beleke, Bochum
Pradeep Chakkarath, Ruhr-Universität Bochum
Wolfgang Dominik, Bochum
Dr. des. Svenja Haberecht, Flüchtlingshilfe Lippe e.V.
Monique Kaulertz
Anike Krämer, Ruhr-Universität Bochum
Christopher Krogull, Landessprecher Forum Demokratischer Sozialismus Landesverband NRW
Maryam Naggar, Diplomsozialpädagogin
Michael Niggemann, Bochum
Near Posimowski
Josephine Raasch, Ruhr-Universität Bochum
Gisela Ries
alles.anders. – antiautoritäre Gruppe Düsseldorf
Amnesty Bochum
Antifaschistische Linke Düsseldorf
Arbeitsgemeinschaft Flüchtlinge in Werne e. V.
Bochum Prekär
Coffee To Stay
DIE LINKE. Düsseldorf
DIE LINKE. Ratsfraktion Düsseldorf
Dissidenti Ultra
DGB Stadtverband Düsseldorf (Aufruf des DGB)
Düsseldorf Stellt Sich Quer
F95.Antirazzista
fifty fifty – Straßenmagazin
Flüchtlingsrat Düsseldorf e.V.
Hypers 2001
I Furiosi – IL Düsseldorf
MLPD Düsseldorf
Netzwerk Asyl Migration Flucht Dresden
Piratenpartei Dortmund
Refugeestrike Bochum
Refugees Welcome Dortmund
see red – IL Düsseldorf
Solid’Linksjugend Düsseldorf
Stay! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative
Think-Act-Resist
Treffpunkt Asyl Bochum
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) Bochum

Hedwig Alpert
Gabi Beleke, Bochum
Pradeep Chakkarath, Ruhr-Universität Bochum
Wolfgang Dominik, Bochum
Dr. des. Svenja Haberecht, Flüchtlingshilfe Lippe e.V.
Monique Kaulertz
Anike Krämer, Ruhr-Universität Bochum
Christopher Krogull, Landessprecher Forum Demokratischer Sozialismus Landesverband NRW
Maryam Naggar, Diplomsozialpädagogin
Michael Niggemann, Bochum
Near Posimowski
Josephine Raasch, Ruhr-Universität Bochum
Gisela Ries