چادر اعتراضي بر عليه ديپورت به أفغانستان

چادر اعتراضي بر عليه ديپورت به أفغانستان

از روز چهارشنبه تاریخ10.05.2017 تا تاریخ برگذاری انتخابات ایالتی
14.05.2017ما یک چادر اعتراض علیه اخراج اجباری افغانها برگذار میکنیم. در 3 روز اول ، از چهار شنبه 10.05.2017.تا جمعه 12.05.2017 در شهر دوسلدورف در مکان
Marktplatz 1-2 در روبروی شهرداری دوسلدورف (Rathaus ).
و 2 روز دیگر از شنبه تا یکشنبه ادامه اعتراضات در همان نزدیکی
برای شنبه و یکشنبه هم در Burgplatz در نظر گرفته شده، که فقط ۲۰۰ متر از Rathaus از آنجا فاصله دارد . بنابرین ما باید روز جمعه بعد از ظهر از جلوی Rathaus به Burgplatz جابجا می شویم.

ما در انجا شب و روز حضور خواهیم داشت. در طول
روز با شهروندان صحبت خواهیم کرد و از سیاستمداران خواهیم خواست که از اخراج اجباری جلوگیری کنند.ما در روز چهاشنبه ساعت 14 با یک میزگرد خبری کار خود را شروع خواهیم کرد دراین نشست با همکاری یولیا شویرا از طرف شورای پناهندگی نورد راین وستفالن وباربارا گلادیش درخواست خود مان را گزارش
خواهیم داد .

با امدن خود ما را در اعتراض به اخراجبه افغانستان یاری کنید.هر روز ساعت 18 سر موضوعات عمومی برای پیش بردن اعتراض صحبت خواهد شد. کسانیکه میخواهند با ما همکاری کنند میتوانند با ما در تماس شوند, یا میتوانند در تمام روز با ما در محل برگذاری تظاهرات صحبت کنید. ما از امدن شما و همراهی شما با
این برنامه از صمیم قلب تشکر و قدر دانی می کنیم