همکاران ، خواهران و برادران

نام من کای مولر هورن است . من رئیس و عضو شورای محلی آلمانی فدراسیون د گ ب هستم
همین جا خیلی روشن بشما اعلام مینمایم که شما حق دارید اینجا اقامت داشته باشید
هیچ‌کس حق اخراج شما را ندارد . ما در اینجا برای شما هستیم که بهر شکل و بسیار محکم شما را نگه داریم . شما بخشی از 60 میلیون پناهنده مهاجران این دنیا هستنید که بخاطر جنگ و نا بسامانی ها و سختی و آزار اذیت آمده‌اند به عنوان اعضای اتحادیه کارگری ، این افکار کوته بینانه که شعار برای ما تنها و یا حکم انسانی است که قایق دیگر پر است را باور نداریم ! نه
اعضای اتحادیه های واقعی انترناسیونالیست در گفتار و کردار و همبستگی در سراسر دنیاست
باید اعتراف کنم که این فکر هم خود خواهانه است ، خواهران و برادران افغانستانی ! چرا ؟
شما به این کشور آمده‌اید و تمام تجربه و پشتکار و شجاعت خود را ما در اینجا نیاز داریم
همانطور که خانم مرکل توصیف میکند که یک پناهگاه امن هست یک توهم بیش نیست ! اینجا تهدید نژادپرستی احیا شده ، ملی گرائی ، خانه‌های زیادی از پناهندگان را سوراندند و استثمار زنان و جوانان و همکاران خارجی در حال گسترش هست . در خیابانهای دوسلدورف جنایت در صنعت خودرو با مسموم کردن مردم وجود دارد . بطور مثال فلکس واگن ادامه دارد
حتی 30000نفر از همکاران را از دست داده‌اند
همه زنان و مردان برای این بحران مالی در جامعه در جامعه ایجاد شده مسئولند و خواهران و برادرانی که در کشورهای خودشان جنگ و بدبختی ادامه دارد و کسب و کار کثیف نیروهای فاشیستی مانند طالبان و دولت فاسد و ارتجاعی برایسود متاقبل مانند راهزران برای غنائم تقلا مینمایند
آقای کوهل که قبلاً رئیس جمهور بود از صندوق بین‌المللی پول و رئیس جمهور فدرال پس از آن حقیقتی را در مورد استقرار نیروهای آلمانی اعلام نمودند و دم از حرکت بشر دوستانه آلمان میزنند
این روابط و این دروغها قابل تحمل نیست
توفق مذاکرات محرمانه بین طالبان و دولت افغانستان اتحادیه اروپا و آلمان سرمایه داران و امپریالیستها و همه همدستان خود در سراسر جهان برای بهره برداری از مردم و طبیعت مشغولند و تمام سهام را در اختیار دارند و با تقلب و دروغ این‌ها را ادامه میدهند این مردم حق دارند که در چنین وضعیتی برای دفاع از خود قدم بردارند یا از این وضعیت نابسامان فرار کنند و اینجا پناه بیاورند
روابط بسیار ظالمانه ای که بر سر زنان و دختران وجود دارد که قوانین هیچ حقی به آن‌ها نمی‌دهند و تصمیم گیرنده برای آن‌ها پدر و یا همسر هستند . من لازم نیست اسنها را به شمت بگویم بلکه شما همه با این قوانین آشنا هستید
بی‌شک ما نیاز به جامعه‌ای داریم که بدون استثمار و استعمار برای زنان و مردان باشد.
ما مبارزات خود را با یکدیگر برای اقامت در هر جائی که هستیم میجنگیم برای حق بین‌المللی کارگران و مرد برای حق انسانی نه به اخراج مهاجرین ناشی از جنگ از افغانستان و نه به تبعید به افغانستان نه به ارتجاع نه به فاشیسم

Pressemitteilung zur gestrigen Demonstration

Pressemitteilung

PDF

Düsseldorf, den 27.11.2016

500 Menschen demonstrieren gegen angedrohte Abschiebungen nach Afghanistan

Am gestrigen Samstag protestierten rund 500 Menschen in der Düsseldorfer Innenstadt gegen die Darstellung Afghanistans als sicheres Land. Afghanische Erwachsene, Kinder sowie ein breiter zivilgesellschaftlicher Unterstützer_innenkreis verurteilten geplante Abschiebungen in das zentralasiatische Kriegsland.

Eine Rednerin des Bündnisses „Nedaje Afghan – Afghanischer Aufschrei“ klagte an, dass in Afghanisten allein im ersten Halbjahr diesen Jahres über 1.600 Zivilist_innen getötet und mehr als 3.500 verletzt wurden. Erst in den letzten Tagen habe es unter anderem in den als sicher erklärten Regionen z.B. um Mazar-i-Sharif und Kabul mehrere blutige Anschläge mit etlichen Toten gegeben. Sie forderte die Verantwortlichen in der Bundesregierung auf, diese Realität nicht weiter zu leugnen.

Die Demonstrierenden erreichten mit ihrem Protest zahlreiche interessierte Passant_innen und forderten mit Nachdruck einen sofortigen Abschiebestopp. Bei Kundgebungen auf der Königsallee und dem Johannes-Rau-Platz redeten unter anderem Vertreter_innen des Refugee Strike Bochum, der Industriegewerkschaft BAU und des Landesverbandes der Partei Die Linke NRW, die die Forderungen der Afghan_innen bekräftigten.

Das Düsseldorfer Bündnis kündigte an, seinen Protest fortzusetzen und die drohenden Abschiebungen nicht zuzulassen.

Im Oktober 2016 hatte die Bundesregierung unter dem Dach der EU-“Geberkonferenz“ eine Rücknahmevereinbarung mit Afghanistan getroffen.

Weitere Informationen unter:

www.afghanischer-aufschrei.de
www.facebook.com/nedajeafghan

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Oliver Ongaro, STAY! – Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative: 0171 53 58 494
A. Massoud, Bündnis Afghanischer Aufschrei: 0173 99 01 904

e-mail: afghanischer-aufschrei@riseup.net

Pressemitteilung / Einladung zur Pressekonferenz (für Sa, 26.11. um 13Uhr)

Pressemitteilung/ Einladung zur Pressekonferenz

http://afghanischer-aufschrei.de/wp-content/uploads/2016/11/PM-Proteste-gegen-Abschiebung-nach-Afghanistan-1.doc

Düsseldorf, den 24.11.2016

Geflüchtete protestieren gegen angedrohte Abschiebungen nach Afghanistan!

Am Samstag, den 26. November 2016 protestieren afghanische Geflüchtete und Unterstützer aus Düsseldorf und NRW unter dem Motto „DAS NENNT IHR SICHER??? – Keine Abschiebungen in Kriegsgebiete! Keine Abschiebungen nach Afghanistan!“ gegen die angedrohten Rückführungen nach Afghanistan. Auftakt der Demonstration ist um 13 Uhr vor dem DGB-Haus in Düsseldorf.

Auf der Brüsseler Geberkonferenz für Afghanistan wurden der Regierung Afghanistans 13 Milliarden Euro Entwicklungshilfe durch die EU zugesagt. Im Gegenzug sollen 80.000 Afghanen aus Europa, davon allein 40.000 aus Deutschland zurückgeführt werden.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen diversen „Warlords“, den Taliban, dem afghanischen und internationalen Militär lassen nach wie vor kein sicheres ziviles Leben in dem Land zu. Allein im ersten Halbjahr 2016 starben bereits 1.600 Zivilisten durch die allgegenwärtige, willkürliche Gewalt und mehr als 3.500 wurden verletzt. Dies sind die höchsten Opferzahlen seit 2009. Überdies kommt es in verschiedensten afghanischen Städten und Provinzen immer wieder zu Entführungen, politischen Morden und Anschlägen auf verschiedene Einrichtungen. Wie beispielsweise erst vor drei Tagen, als bei einem Anschlag auf eine Moschee in Kabul mindestens 27 Menschen getötet und dutzende Menschen verletzt wurden. „Allein in den letzten 22 Tagen sind durch sechs Attentate in drei verschiedenen Provinzen Afghanistans über 100 Zivilisten ums Leben gekommen“, erklärt A. Massoud von dem Düsseldorfer Bündnis Nedaje Afghan – Afghanischer Aufschrei. Die UN spricht von aktuell ca. 2 Millionen Binnenflüchtlingen.

In Düsseldorf haben nun selbst Familien mit Kindern bereits Ausreiseaufforderungen erhalten. Doch auch für so genannte “junge, alleinreisende Männer”, die oftmals bereits als Minderjährige aus Afghanistan fliehen mussten, gibt es keine Zukunft in dem Kriegsland. Sie müssten dort, wie alle anderen auch, unter akuter Lebensgefahr und in existenzieller Not leben. Zudem sind sie von Zwangsrekrutierungen für eine der kämpfenden Parteien bedroht, die seit Jahren für ein weiteres Andauern der Kriegshandlungen sorgen.
„Es verstößt gegen jede menschliche Ethik, Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben“, so A. Massoud.

Zahlreiche Initiativen, wie der DGB und Einzelpersonen unterstützen die Proteste.

Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan!

Pressekonferenz
mit von Abschiebung bedrohten Geflüchteten
am Samstag, 26.11.
um 13.00 Uhr
vor dem DGB-Haus
Friedrich-Ebertstr. 34
Düsseldorf

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Oliver Ongaro, STAY! – Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative: 0171 53 58 494
A. Massoud, Bündnis Afghanischer Aufschrei: 0173 99 01 904

e-mail: afghanischer-aufschrei@riseup.net

Weitere Informationen unter:

www.afghanischer-aufschrei.de
www.facebook.com/nedajeafghan